Engelsk - PLAY

Dekker pensum for både muntlig og skriftlig eksamen

Om kurset


Kurset er lagt opp etter kompetansemålene og dekker alt du trenger å vite til eksamen.

  • Korte og informative videoer.
  • God gjennomgang av fagstoffet.
  • Dekker alle kompetansemålene i faget.
  • Faglærer bare et tastetrykk unna (kort responstid).

Lærer


Bjørnar Salvesen
Bjørnar Salvesen

Kursinnhold


  Vocational English (relevant for påbyggs-privatister)
Tilgjengelig i dager
dager etter at du er påmeldt
  Comparing British English and American English (å kjenne igjen uttale av forskjellige engelske varianter er ikke veldig viktig etter innføringen av den nye læreplanen, men greit å ha hørt om)
Tilgjengelig i dager
dager etter at du er påmeldt
  Pronunciation: Where some Norwegians go wrong
Tilgjengelig i dager
dager etter at du er påmeldt
  A very short introduction to different English speaking countries
Tilgjengelig i dager
dager etter at du er påmeldt
  Globalization
Tilgjengelig i dager
dager etter at du er påmeldt
  Indigenous peoples - USA and Native Americans
Tilgjengelig i dager
dager etter at du er påmeldt
  Indigenous peoples - New Zealand and Māori
Tilgjengelig i dager
dager etter at du er påmeldt
  Indigenous peoples - Canada and Indigenous Canadians
Tilgjengelig i dager
dager etter at du er påmeldt
  Facts about some other English-speaking countries (Ireland, India, South Africa, and Nigeria)
Tilgjengelig i dager
dager etter at du er påmeldt
  Kompetansemål: "diskutere og reflektere over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, inkludert musikk, film og spill"
Tilgjengelig i dager
dager etter at du er påmeldt

Eksempel på video

The Industrial Revolution


Meld deg på